Yksityinen sote-palvelutuottaja on valjastettavissa sote-tavoitteiden saavuttamiseksi

Huoli yksityisen sote-palvelutuotannon sijoittumisesta vain helpon ja kustannuksettoman asiakaskunnan läheisyyteen on aiheeton. Palvelutuottajalle tulee maksaa korvaus kustannusriskin mukaisesti, kuten Ruotsissa on tehty. 


Professori Anders Anellin (Lundin yliopisto) mukaan Ruotsissa yksityiset palvelutuottajat hakeutuivat potentiaalisesti paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden asuinalueille, kun sosioekonomiset ja muut palvelutarvetta korostavat tekijät otettiin huomioon asiakkaasta maksettavassa nuppikorvauksessa. Tulos osoittaa erinomaisesti kannustimen merkityksen yrityksen tekemille päätöksille.


Tulos osoittaa myös sen, että yksityinen palvelutuottaja ei jahtaa helppoja asiakkaita vaan kustannusriskiltään oikeudenmukaista kompensaatiota. 

Aihetta käsiteltiin Terveystaloustieteen päivässä perjantaina 3.2.2017 Helsingissä. 

 

Yksityisen laatu ei jää julkisesta 

Yksityinen palvelutuotanto ei jää laadussaan julkisesti tuotetun varjoon. Esimerkiksi polven ja lonkan tekonivelleikkausten kolmen seurantavuoden tarkastelu (THL) paljastaa, että uusintaleikkauksia tehdään keskimäärin saman verran kummallakin sektorilla. 

”Julkisella sektorilla sairaaloissa on sen sijaan merkittäviä tuottavuuseroja, jotka eivät poistu ellei yksityinen sektori pääse kilpailemaan samoista asiakkaista. Yksityinen sektori toimii tehokkaasti, koska tehokkuus ja ajantasaisuus ovat sen elinehtoja. Samoin innovaatiot nousevat yksityiseltä sektorilta, ja pääosin yksityisen sektorin rahoituksella. Innovaatioiden hyödyt lisäävät julkisella rahoituksella pyörivän sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta ja koko yhteiskunnan hyvinvointia”, toteaa THL:n terveys- ja sosiaalitalouden yksikönpäällikkö, VTT, Timo T. Seppälä


Sote-uudistuksen myötä muodostuvilla monimutkaisilla yksityisen ja julkisen sektorin sekamarkkinoilla julkisen sektorin ohjaava rooli korostuu, niin substanssin kuin taloudenkin osalta. Emeritusprofessori Juhani Lehdon (Tampereen yliopisto) mukaan sote-lain valintoja olisi testattava vaikka yhdessä maakunnassa joitakin vuosia ennen järjestelmän täysimääräistä viemistä kansalliselle tasolle, jotta karhunrautaan ei käveltäisi. 


Terveystaloustieteen päivän järjestäjinä toimivat Terveystaloustieteen Seura ja THL:n terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö.

YHTEYSTIEDOT
Osoite | Adress | Address
Terveystaloustieteen Seura ry
Hälsoekonomiska Samfundet rf
Finnish Society for Health Economics
c/o Suvi Mäklin

Kalastajanpolku 1 B 23

00560 Helsinki


Yhteyshenkilö | Kontaktperson | Contact person
Sihteeri | Sekretarare | Secretary
Suvi Mäklin, +358 (0)44 567 6920, sihteeri[at]ttts.fi