Terveystaloustieteen jatkokoulutusseminaari 11.5.2017

Terveystaloustieteen Seuran ja yliopistojen yhteinen jatkokoulutusseminaari järjestetään 11.5. toukokuussa. Seminaari on tarkoitettu terveystaloustieteen jatko-opiskelijoiden esityksille, mutta mukaan toivotaan myös senioritason tutkijoita kommentoimaan ja innostamaan uutta tutkijajoukkoa. Läsnä keskustelemassa on ainakin osa terveystaloustieteen professoreista. Seminaari järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja sen järjestämisvastuu kiertää eri yliopistojen välillä.

Deadline papereille on 15.4.2017

Lisätietoja antaa seuran sihteeri (sihteeri[a]ttts.fi) tai professori Petri Böckerman (petri.bockerman[a]utu.fi).

 

Terveystaloustieteen seura ry voi osallistua matkakustannuksiisi. Seura kustantaa matkat julkisilla kulkuvälineillä Suomessa (paitsi lentokoneella) yliopistoissa kirjoilla oleville terveystaloustieteen jatko-opiskelijoille. Lasku sisältää seuraavat tiedot ja liitteet: matka, kustannukset, maininta ”jatkokoulutusseminaari 11.5.2017”, kuitit, henkilötiedot, missä yliopistossa kirjoilla jatko-opiskelijana, pankkitilin numero. Lasku lähetetään osoitteeseen Terveystaloustieteen Seura r.y., c/o Urpo Kiiskinen, Linjakeppi 2, 00680 Helsinki.


YHTEYSTIEDOT
Osoite | Adress | Address
Terveystaloustieteen Seura ry
Hälsoekonomiska Samfundet rf
Finnish Society for Health Economics
c/o Ismo Linnosmaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

PL30, 00271 Helsinki


Yhteyshenkilö | Kontaktperson | Contact person
Sihteeri | Sekretarare | Secretary
Piia Pekola, sihteeri[at]ttts.fi