Matka-apurahat vuonna 2018

Terveystaloustieteen seura ry julistaa haettavaksi enintään viisi 500 euron suuruista matka-apurahaa kansainvälisiin, ulkomailla järjestettäviin tieteellisiin seminaareihin tai konferensseihin, joissa hakija esittelee omaa terveystaloustieteellistä tutkimustaan (oma suullinen esitys tai posteri). Apurahat on tarkoitettu jatko-opiskelijoille sekä nuorille tutkijoille, jotka ovat väitelleet enintään neljä vuotta sitten, ja joiden tutkimus liittyy terveystaloustieteeseen.

Apurahan edellytyksenä on, että esitys on hyväksytty, mutta se voidaan myöntää ennen hyväksymispäätöstä ehdollisena, jolloin se maksetaan vasta kun vahvistus hyväksymisestä on toimitettu Terveystaloustieteen seuran sihteerille. 

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan väitöskirjatutkimuksen tai post-doc-tutkimuksen nimi/aihe, jatko-opiskelupaikka tai väitöspäivä, suunniteltu matkakohde (konferenssin nimi, paikka, järjestäjä), esityksen otsikko sekä tilitiedot matka-apurahan maksamista varten. Hakemukseen liitetään myös kyseiseen kokoukseen lähetetty abstrakti. Hakemukset lähetetään Terveystaloustieteen Seuran sihteerille viimeistään 20.4.2018, osoitteeseen sihteeri[a]ttts.fi.

Lisätietoja matka-apurahasta antaa Terveystaloustieteen seuran sihteeri Piia Pekola (sihteeri[at]ttts.fi, p. 040 5450 916).

Ajankohtaista muualla

Methods in causal inferences for health economics and medical research

Uppsalan yliopistossa 9.-10.5. järjestettävä kurssi, jossa vieraileva luennoitsija professori Guido Imbens Stanfordin yliopistosta. Ks. lisätiedot Health Economic Forum at Uppsala University - HEFUU:n sivuilta. 

Itä-Suomen biopankin tietoallastilaisuus

Itä-Suomen biopankin tietoallasseminaari järjestetään Kuopiossa 7.2. klo 12-16. Katso ohjelma ja ilmoittaudu tästä linkistä.  

THL:n CHESS hakee erikoistutkijaa ja tutkijaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveys- ja sosiaalitalouden yksikössä (CHESS) on avoinna erikoistutkijan ja tutkijan paikat. Hakuaika päättyy 28.1.2019.

Kelan tutkimusrahoitushaku 2019

Kela myöntää rahoitusta kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimustoimintaan. Haku päättyy 23.1.2019. Katso tarkemmat hakuohjeet: https://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_tutkimusrahoitus

PhD position at Lund University

The PhD-project is within the field of Public Health with a focus on Health Economics. The position entails participation in a research programme on health economic aspects of congenital or early onset disabilities such as cerebral palsy and myelomeningocele (spina bifida) in Sweden. Click here for more information.

YHTEYSTIEDOT
Osoite | Adress | Address
Terveystaloustieteen Seura ry
Hälsoekonomiska Samfundet rf
Finnish Society for Health Economics
c/o Ismo Linnosmaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

PL30, 00271 Helsinki


Yhteyshenkilö | Kontaktperson | Contact person
Sihteeri | Sekretarare | Secretary
Tuuli Suomela, sihteeri[at]ttts.fi