Terveystaloustieteen Seura ry on perustettu 19.05.1992. Seura juhlii 20-vuotista taivaltaan keväällä 2012.

Seura on järjestänyt tutustumiskäyntejä yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin. Yhteistyötä on tehty muiden tieteellisten järjestöjen kanssa, erityisesti Sosiaalilääketieteellisen yhdistyksen kanssa. Tästä esimerkkeinä ovat terveystaloustieteen teemanumerot Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä vuosina 1995 ja 1997. Jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista kotimaisista ja kansainvälisistä tapahtumista terveystaloustieteen alalla sähköpostilistan avulla.

 

 

 

 
YHTEYSTIEDOT
Osoite | Adress | Address
Terveystaloustieteen Seura ry
Hälsoekonomiska Samfundet rf
Finnish Society for Health Economics
c/o Ismo Linnosmaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

PL30, 00271 Helsinki


Yhteyshenkilö | Kontaktperson | Contact person
Sihteeri | Sekretarare | Secretary
Tuuli Suomela, sihteeri[at]ttts.fi