Puheenjohtajat:
Harri Sintonen 1992–2005
Markku Pekurinen 2005–2010
Maj-Britt Hedvall 2011–2013
Pekka Rissanen 2014–2017
Ismo Linnosmaa 2018
-


Varapuheenjohtajat:
Markku Pekurinen 1992–1998
Maj-Britt Hedvall 1998–2005
Tarja Honkalampi 2005–2007
Marja Blom 2007–2010
Neill Booth 2011–2013
Ismo Linnosmaa 2014-2017
L
auri Sääksvuori 2018-


Sihteerit:
Unto Häkkinen 1992–1996
Pekka Rissanen 1996–1998
Mai Nordberg 1998–2000
Hennamari Mikkola 2000–2003
Jan Klavus 2004–2012 
Suvi Mäklin 2013-2017 
Piia Pekola 2018

YHTEYSTIEDOT
Osoite | Adress | Address
Terveystaloustieteen Seura ry
Hälsoekonomiska Samfundet rf
Finnish Society for Health Economics
c/o Ismo Linnosmaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

PL30, 00271 Helsinki


Yhteyshenkilö | Kontaktperson | Contact person
Sihteeri | Sekretarare | Secretary
Tuuli Suomela, sihteeri[at]ttts.fi