Terveystaloustieteessä analysoidaan ja arvioidaan koko terveydenhuolto-järjestelmän toimintaa ja toimivuutta taloustieteen näkökulmasta. Keskeinen mielenkiinto kohdistuu terveydenhuollon toiminnan organisointiin, rahoituksen ja palvelutuotannon ja niiden käytön järjestämiseen, ja toimialan voimavarojen ja palvelujen tehokkaaseen ja oikeudenmukaiseen kohdentamiseen. Terveystaloustieteessä tutkitaan mm. miten terveystarpeisiin nähden niukat voimavarat kohdennetaan ja miten niitä pitäisi kohdentaa terveyden maksimoimiseksi ja jakamiseksi mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Ala tarkastelee koko terveydenhuoltoa, eli esimerkiksi yksityisiä ja julkisia palveluja, lääketoimialaa ja terveydenhuollon menetelmiä ja teknologiaa.

Terveystaloustieteen opinnot valmistavat tutkimaan, arvioimaan ja ratkaisemaan taloudellisia kysymyksiä terveydenhuollossa. Opinnoissa perehdytään yleisiin taloustieteellisiin teorioihin ja menetelmiin sekä niiden soveltamiseen terveyteen ja terveydenhuoltoon. Terveystaloustiedettä voi opiskella pääaineena Itä-Suomen yliopistossa. Jatko-opiskelijoita on myös kirjoilla muissa yliopistoissa. Useat suomalaiset terveystaloustieteilijät ovat opiskelleet terveystaloustiedettä maisteri- ja/tai tutkijankoulutustasolla Yorkin yliopistossa Englannissa. Lisäksi alalla työskentelee monia kansantaloustieteestä valmistuneita.

Terveystaloustieteilijä voi toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Työnantajia ovat mm. yliopistot, lääkeyritykset, sairaalat, sairaanhoitopiirit, valtion tutkimuslaitokset (esim. THL, VATT).

YHTEYSTIEDOT
Osoite | Adress | Address
Terveystaloustieteen Seura ry
Hälsoekonomiska Samfundet rf
Finnish Society for Health Economics
c/o Ismo Linnosmaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

PL30, 00271 Helsinki


Yhteyshenkilö | Kontaktperson | Contact person
Sihteeri | Sekretarare | Secretary
Tuuli Suomela, sihteeri[at]ttts.fi