Osoite | Adress | Address
Terveystaloustieteen Seura ry

Hälsoekonomiska Samfundet rf

Finnish Society for Health Economics 


c/o Ismo Linnosmaa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

PL  30


00271 Helsinki 


 

Yhteyshenkilö | Kontaktperson | Contact person
Sihteeri 
| 

Sekreterare 
| 
Secretary 

Tuuli Suomela, sihteeri[at]ttts.fi

 

Hallitus 2021 | Styrelsen 2021 | Board 2021
Puheenjohtaja 
| 
Ordförande 
| 
President

Ismo Linnosmaa, ismo.linnosmaa[at]uef.fi

Varapuheenjohtaja 
| 
Viceordförande 
| 
Vice president

Lauri Sääksvuori, lauri.saaksvuori[at]thl.fi 

Sihteeri 
| Sekreterare 
| Secretary
Tuuli Suomela, sihteeri[at]ttts.fi

Rahastonhoitaja 
| Skattmästare | 
Finance
Visa Pitkänenvisa.pitkanen[at]kela.fi

Jäsen |
 Medlem |
 Member
Leena Forma, leena.forma[at]helsinki.fi

Jäsen |
 Medlem |
 Member
Kati Koskinen, kati.koskinen[at]hus.fi 

Jäsen |
 Medlem | 
Member
Saku Torvinen, saku.torvinen[at]gmail.com

Jäsen |
 Medlem |
 Member
Heini Salo, heini.salo[at]thl.fi

YHTEYSTIEDOT
Osoite | Adress | Address
Terveystaloustieteen Seura ry
Hälsoekonomiska Samfundet rf
Finnish Society for Health Economics
c/o Ismo Linnosmaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

PL30, 00271 Helsinki


Yhteyshenkilö | Kontaktperson | Contact person
Sihteeri | Sekretarare | Secretary
Tuuli Suomela, sihteeri[at]ttts.fi